Σύλλογος των Απανταχού Καλλιθεατών - Ζαχαίων Παναγία η Σεπετιώτισσα

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1951 με έδρα την Αθήνα. Ο πλήρης τίτλος του είναι: "Σύλλογος των απανταχού Ζαχαίων Παναγία η Σεπετιώτισσα". Έκτοτε διατηρεί τον τίτλο χωρίς αλλαγή, πλην όμως μετά την μετονομασία του χωριού ο τίτλος έχει εκ των πραγμάτων διαμορφωθεί ως εξής "Σύλλογος των απανταχού Καλλιθεατών - Ζαχαίων ..." και με επίσημη αναγνώριση.

Από τη διοίκηση του συλλόγου έχουν περάσει σημαντικά πρόσωπα του χωριού και μάλιστα ορισμένοι έχουν μακροχρόνια προσφορά στα δρώμενα του συλλόγου.

Σκοποί του συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι : 

  • η σύσφιγξη των δεσμών με τη γενέτειρα
  • η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • η διάθεση χρημάτων για την εκτέλεση εξωραϊστικών έργων στο χωριό μας
  • η ενίσχυση της πνευματικής κίνησης κλπ.

Οι ανωτέρω πληροφορίες αντλήθηκαν από το Βιβλίο "Καλλιθέα (Ζάχα) Ολυμπίας"

Η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, όπως διαμορφώθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2020, είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικολούλια Παναγιώτα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ράμμος Παναγιώτης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κονίδη Μαρία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσατσούρης Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ: Γουρνά Αγγελική
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Αλεξανδρή Γεωργία
ΜΕΛΗ:
Κωνσταντοπούλου Ακριβή
Τσατσούρη Αναστασία
Μπίθας Διομήδης


Εκτύπωση